Khám phá thế giới – Mỏ kim cương Diavik, Canada

Check Also

Sông Mê Kông Tây Tạng – phần 3 – Du lịch thế giới