Monday, November 19, 2018

Khám phá Mạch Máu | Phim tài liệu khoa học | Khám phá thế giới (Thuyết Minh)

Check Also

Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ: Mỹ không thể đối phó Trung Quốc theo kiểu thời chiến tranh lạnh

Hình ảnh từ một cuộc tập trận Malabar giữa Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản …