Sunday, November 18, 2018

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGÀY 10-4-2017.


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH  NGÀY 10-4-2017.

Ngày 10-4-2017 đã có cuộc họp triển khai trong công tác của Hội quí 2 năm 2017 .

-Hội đã thông qua điều lệ có sửa đổi ,chuẩn bị cho đại hội 8 sắp tới .

-Tham gia hoạt động cộng đồng trong tháng 4-2017 .

-Chuẩn bị cho giải bóng đá cộng đồng năm 2017 .

-Thanh toán chi tiêu của Hội .

Đã làm và khôi phục trang Web của Hội  vauk.org và trang web của Hội trên Facebook . Cuộc họp đã nhất trí trao trách nhiệm chủ báo cho ông Vũ Kim Thanh và các ủy viên là Ông Lương Sơn Thành , Lưu Phùng Nguyễn , Chuân và Chung . Bốn người này có trách nhiệm  đưa các thông tin , bài viết , tranh ảnh v.v…Vào trang báo của Hội .

 

Vũ kim Thanh

 

Check Also

Hình ảnh triển lãm “Sắc mầu Việt Nam” tại London, vương quốc Anh.

Hình ảnh triển lãm “Sắc mầu Việt Nam” tại London, vương quốc Anh. Thứ sáu …