HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGÀY 10-4-2017.

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGÀY 10-4-2017.

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH  NGÀY 10-4-2017.

Ngày 10-4-2017 đã có cuộc họp triển khai trong công tác của Hội quí 2 năm 2017 .

-Hội đã thông qua điều lệ có sửa đổi ,chuẩn bị cho đại hội 8 sắp tới .

-Tham gia hoạt động cộng đồng trong tháng 4-2017 .

-Chuẩn bị cho giải bóng đá cộng đồng năm 2017 .

-Thanh toán chi tiêu của Hội .

Đã làm và khôi phục trang Web của Hội  vauk.org và trang web của Hội trên Facebook . Cuộc họp đã nhất trí trao trách nhiệm chủ báo cho ông Vũ Kim Thanh và các ủy viên là Ông Lương Sơn Thành , Lưu Phùng Nguyễn , Chuân và Chung . Bốn người này có trách nhiệm  đưa các thông tin , bài viết , tranh ảnh v.v…Vào trang báo của Hội .

 

Vũ kim Thanh