Wednesday, March 20, 2019

GẶP MẶT BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI VƯƠNG QUỐC ANH NGÀY 2-6-2017.


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

GẶP MẶT  BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI VƯƠNG QUỐC ANH NGÀY 2-6-2017.

Hồi 14 giờ ngày 2-6-2017 . Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh có cuộc gặp mặt tại đại sứ quán Việt Nam , chuẩn bị tổ chức đại hội bầu ban chấp hành mới , để  kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm  phục vụ nhân dân  được hữu hiệu hơn .

Ông đại sứ Nguyễn Văn Thảo cùng các cán bộ sứ quán hết sức quan tâm, ủng hộ và khích lệ Hội cần phải có những đột phá  trong công việc ,để ngày một phát triển vững mạnh hơn nữa . Ông đại sứ cũng nhấn mạnh Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh là một Hội có luật pháp Anh công nhận .Hội tự chủ  và tự quyết trong mọi vấn đề , Hội có những điều lệ rõ ràng ,có  luật pháp bảo vệ và công nhận . Ông chúc mừng và mong muốn Hội đạt được nhiều thành tích để phục vụ bà con kiều bào, góp phần dựng xây quê hương đất nước ngày một phát triển và vững mạnh .  Cuộc họp đã nhất trí ngày 6-8-2017 tổ chức đại hội , kết nạp nhân tài , bầu lại Ban chấp hành mới  để duy trì và đưa các phong trào hoạt động của Hội lên cao, phục vụ bà con ngày càng tốt đẹp , thành công hơn .

Vũ kim Thanh

Check Also

Đào Tết đã nở trên đất nước sương mù

  Việt Kiều tại Vương quốc Anh & Bắc Ái nhĩ Lan đã được đón …