HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH .

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH .

Ngày 21 tháng 10 -2017 .Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh đã  có buổi họp tổng kết các công việc đã làm trong thời gian qua . Đồng thời bàn về vấn để  tổ chức Đại hội 8 kỳ tới  .Mọi người đã  nhất trí tán thành sửa đổi một số vấn đề trong  điều lệ của Hội ,tán thành quan điểm mà Hội đang chuẩn bị tổ chức .

Vũ kim Thanh