HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH .


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI VƯƠNG QUỐC ANH .
Hôm nay 22-4-2018 . Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh ,có một cuộc họp nhân sự lần đầu tiên kể từ hôm đại hội , bàn về một số vấn đề cần được giải quyết , chuẩn bị tham gia vào cuộc thi Gold ,cùng với hội doanh nghiệp ,tổ chức ngày 29-4-2018 tại Hainault Golf Club . Tham dự buổi ca nhạc tổ chức tại Birmingham , đồng thời củng cố lại trang web của Hội trên Facebook và trang báo của Hội vauk .org v.v…Đề xuất những ý kiến thật phù hợp để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh ,nhằm phục vụ bà con cộng đồng được thật sự hữu hiệu hơn trước . Cuộc họp ban chấp hành tuy vắng mặt một số người , có lý do đi công tác và đi du lịch xa . Nhưng cũng đạt được kết quả hết sức tốt đẹp .
Vũ kim Thanh

 Ông chủ tịch Vương Mạnh Hùng cùng các ủy viên trong ban chấp hành ,đang hội thảo những vấn đề hiện tại và tương lại cần giải quyết .

Trước khi chia tay ,mọi người chụp ảnh lưu niệm trước văn phòng tư vấn 116-117 Meridian Place , London E14 9FE .

Check Also

Ban chấp hành Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh họp ngày 14/7/2018

Ngày thứ Bảy 14-7-2018 tại trường Việt ngữ Youth Club Centre, Woodpecker Road, London SE14 …