Hội viên Hội NVNTA được mời tham dự cuộc gặp mặt Chào mừng Việt Nam Hôm Nay vào 26/5/2010

Hội viên Hội NVNTA được mời tham dự cuộc gặp mặt Chào mừng Việt Nam Hôm Nay vào 26/5/2010

Hội viên Hội NVNTA được mời tham dự cuộc gặp mặt Chào mừng Việt Nam Hôm Nay vào 26/5/2010

 

Embassy of the

Socialist Republic of Vietnam in the

United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland

12-14 Victoria Road

London W8 5RD

Tel: 020 79371912

Fax: 020 7565 3853

Dear Sir/Madam

Celebrating Vietnam Today.

May 26th.

7.00 pm, Bolivar Hall, 54 Grafton Way, London, W1T 5DL.

Music, food, speeches, displays.

This year Vietnam is celebrating three important anniversaries. It is 35 years since the Liberation of the country from the US , 65 years since the Declaration of Independence and 120 years since the birth of Ho Chi Minh.

You are cordially invited to attend this evening of celebration and discussion and information about life in Vietnam today.

The meeting will be addressed by The Vietnamese Ambassador to Britain and Northern Ireland, delegates from Trade union of Vietnam and British friends.

We very much hope you will be able to attend.

Yours in solidarity,

Tran Quang Hoan, Vietnamese Ambassador to Britain.

Doug Nicholls, Secretary, Trade Union Friends of Vietnam.

Mike Bradley, General Secretary, General Federation of Trade Unions.

Len Aldis, Secretary, Britain Vietnam Friendship Society.

See also:

http://tradeunionfriendsofvietnam.blogspot.com/2010/04/event-celebrate-vietnam-today1975-2010.html

RSVP by May 20th to: [email protected], or [email protected], 07970 345 381.

Programme for the evening.

7.00pm Arrival, Drinks and buffet.

8.00 Welcome and introduction

8.10 Opening speech

8.15 Short Film of Vietnam

8.25 Main speakers

9.00 Debate and questions and contributions.

9.15 Vietnamese cultural performance

9.45 Conclude.

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *