Hội Người VN mừng xuân

Hội Người VN mừng xuân

Người Việt phát động “Tấm lòng từ nước Anh”

 

 

 

TT – Trong dịp gặp mặt đầu xuân mới đây tại trung tâm cộng đồng ở Deptford, nơi được coi là tập trung số lượng người VN đông thứ hai tại London (sau khu Hackney), Hội Người VN tại Anh đã phát động phong trào gây quĩ “Tấm lòng từ nước Anh”, với mục đích giúp đỡ kịp thời nạn nhân các đợt bão lụt, hay trợ giúp trẻ em nghèo và khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Năm 2006, Hội Người VN tại Anh đã có nhiều hoạt động hướng về quê nhà, trong đó có việc quyên góp và gửi về 8.600 bảng để giúp đỡ đồng bào trong nước thiệt hại vì cơn bão số 6.

Cộng đồng người VN tại Anh không nhiều (theo thống kê chưa đầy đủ khoảng 40.000 người), lại sống rải rác. Hội Doanh nghiệp VN tại Anh đang có kế hoạch trở thành nơi để các doanh nhân VN tại Anh gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, cùng giúp đỡ nhau phát triển, từ đó giúp đỡ cộng đồng phát triển. Hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp VN tại Anh, chủ yếu là kinh doanh nhỏ, lẻ.

HẠNH NGUYÊN (Từ London)

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *