Sunday, November 28, 2021

Hình ảnh và video chuyến giao hàng ủng hộ NHS đầu tiên của cộng đồng Việt ở Anh ngày 06/04/2020

Hình ảnh

Đường quốc lộ A2 từ Greenwich đến Dartford

Số hàng đợt đầu tiên

Số hàng đợt đầu tiên 2

Số hàng đợt đầu tiên 3

Tổng kho CEVA Logistics của NHS ở Dartford

Video

Tổng kho NHS

Xe của Hội lùi vào trong kho, chỉ được quay đến đây do yêu cầu bảo mật thông tin trong lúc này

Khu đỗ xe

Anh và video được miễn phí sử dụng khi ghi rõ nguồn như sau: Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh (www.vauk.org)

Xin trân trọng cảm ơn