Tuesday, January 26, 2021

Hãy hát nữa đi bài tình ca

Khu phố êm đềm vang tiếng ca
Những người viễn xứ sống chan hòa
Mừng gíang sinh về hoa tươi thắm
Nhạc khúc tình ca thật đậm đà

Anh viết bài ca cho nhân gian
Tôi ghép vần thơ đẹp mộng vàng
Cho đời hiu quạnh thêm hương sắc
Cho tình nứt rạn đón xuân sang

Tâm hồn nghệ sĩ rất thiết tha
Từ con đường nhỏ nở đầy hoa
Cành khô viên sỏi nằm đơn lạnh
Thành phố xa hoa dáng lụa là

Nghệ sĩ muôn đời yêu lãng du
Rừng đêm tăm tối qúa âm u
Núi cao vực thẳm hay bão tố
Thắp sáng thương yêu quá mịt mù

Hãy hát nữa đi bài tình ca
Dư âm vang vọng tỏa ấm nhà
Ấm hồn vong quốc đời sương gió
Chói sáng tinh cầu rất kiêu sa

Hãy hãy nữa đi bài tình ca
Hãy hát nữa đi bài tình ca

Vũ kim Thanh

Leave a Reply