Hàng không mẫu hạm Mỹ tại Đà Nẵng

 

 Nguồn : BBC Tiếng Việt