Liên hệ

Văn phòng

Địa chỉ: 355A Barking Road, London E6 1LA
Tel: 0208 548 4604

Ban thư ký Hội

Ms Anh Đào Carrick
Tel: 07490130207
Email: [email protected]

Ms Bùi Thị Ngọc Thúy
Tel: 07763365245
Email: [email protected]

Ms Nguyễn Thùy Linh
Tel: 07999646827
Email: [email protected]

Ban quản trị website của Hội

Mr Nguyễn Minh Đức
Tel: 07809837100
Email: [email protected]

Mr Vũ Kim Thanh
Tel: 0208 308 0762
Email: [email protected]

Mr Trần Xuân Thái
Tel: 0208 859 2948
Email: [email protected]