Saturday, January 29, 2022

Liên hệ

Văn phòng

Địa chỉ: 355A Barking Road, London E6 1LA
Tel: 0208 548 4604

Ban thư ký Hội

Ms Anh Đào Carrick
Tel: 07490130207
Email: anhcarrick@googlemail.com

Ms Bùi Thị Ngọc Thúy
Tel: 07763365245
Email: ngocthuy412@gmail.com

Ms Nguyễn Thùy Linh
Tel: 07999646827
Email: linh@happyorderuk.com

Ban quản trị website của Hội

Mr Vũ Kim Thanh (Truởng ban)
Email: vktlondon@yahoo.co.uk

Mr Lưu Phùng Nguyễn (nguyên chủ tịch Hội người Việt 1984-2003)
Email: vietassouk@yahoo.com

Mr Trần Xuân Thái
Email: tranxuanthai.vietnam@gmail.com