Giấy Quyết Định

Giấy quyết định bổ nhiệm ông Chuân Và Chung và ông Vũ kim Thanh là phó chủ tịch của Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh.