Friday, February 22, 2019

Giáo dục về sức khỏe tinh thần sẽ là bắt buộc ở các trường học

Bộ giáo dục đã khẳng định các trường học bắt buộc phải xây dựng chương trình giáo dục trẻ em về sức khỏe tinh thần (mental health), cũng như các vấn đề xã hội.

Chính phủ cho biết các bạn trẻ sẽ được dạy về các chủ đề như sự hài lòng, đảm bảo an toàn cho bản thân trên mạng internet và các vấn đề LGBT+. Tất cả trẻ em cũng sẽ được tìm hiểu về thói quen và lối sống lành mạnh.

Trẻ em cũng sẽ được dạy cách nhận biết khi người khác đang đấu tranh với vấn đề sức khỏe tinh thần và cách giúp đỡ cho họ.

Trong một tuyên bố, DfE cho biết: “Hướng dẫn – được cập nhật lần cuối vào năm 2000 – sẽ bắt buộc thực hiện ở tất cả các trường trên toàn quốc từ tháng 9 năm 2020 và sẽ đưa ra các nền tảng cần thiết cho các mối quan hệ tích cực và an toàn. ”

Trẻ em ở cả bậc tiểu học và trung học sẽ được học về việc giữ an toàn trên mạng, cách sử dụng công nghệ một cách an toàn và cách giữ bảo mật riêng tư các thông tin cá nhân.

Bộ trưởng Giáo dục Damian Hinds nói: “Tôi muốn đảm bảo rằng con cái chúng ta có thể lớn lên để trở thành những cá nhân hạnh phúc và toàn diện, những người biết cách đối phó với những thách thức của thế giới hiện đại.”

“Một phần của điều này là đảm bảo rằng họ được thông báo về cách giữ cho mình an toàn và khỏe mạnh và có mối quan hệ tốt với người khác.”

“Hành động mà chúng tôi đang thực hiện là rất quan trọng để giúp hỗ trợ giáo viên và trường học thiết kế một chương trình giảng dạy sẽ làm phong phú thêm kiến thức cho học sinh theo một cách thích hợp.”

“Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt cũng là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo những người trẻ đã sẵn sàng cho thế giới người lớn. Bằng cách thực hiện giáo dục sức khỏe bắt buộc, chúng tôi đang cung cấp cho những người trẻ những công cụ mà họ cần để sẵn sàng phát triển khi họ rời trường.”

Động thái này đã được các nhà vận động hoan nghênh, với việc kêu gọi thêm các bài học giáo dục cá nhân, xã hội và sức khỏe (PHSE) nên được thực hiện bắt buộc để giải quyết các vấn đề sức khỏe tinh thần gia tăng hiện nay ở những người trẻ.

Nguồn: www.vietpage.co.uk

Check Also

Hạ viện Anh bác nhiều đề xuất sửa đổi kế hoạch Brexit

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Nghị viện Anh tối ngày 29/01/2019.   BBC Tieng …