Dự thảo chương trình họat động Hội trong thời gian sắp đến ( do BCH đề nghị)

Dự thảo chương trình họat động Hội trong thời gian sắp đến ( do BCH đề nghị)

Dự thảo chương trình họat động Hội trong thời gian sắp đến ( do BCH đề nghị)

 

Dự thảo PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

TRONG THỜI GIAN TỚI

* Phát triển hội viên

* Tổ chức các hoạt động gây quỹ cho Hội

* Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, giáo dục trong cộng đồng

* Mở rộng quan hệ với các tổ chức

THỰC HIỆN

1/ Phát triển Hội viên:

* Quảng bá hình ảnh của Hội trong cộng đồng:

– In và gửi bản tin từng quý

– Phát triển Website Hội

* Tổ chức gặp mặt hội viên hang năm vào dịp hè (tháng 6)

* Mỗi một vùng nên có một thành viên trong ban chấp hành hội và người đó sẽ chịu trách nhiệm phát triển hội viên trong vùng của mình. (Gọi là nhóm trưởng)

2/ Tổ chức các hoạt động gây quỹ cho Hội:

* Tim kiếm các việc: phiên dịch, làm giấy tờ, lái xe…..

* Tổ chúc đi Tour

* Lập dư án xin Fund

* Tổ chức thu hội phí có hiệu quả.

* Tổ chức ca nhạc

3/ Hỗ trợ các hoạt động văn hóa, giáo dục trong cộng đồng:

* Hỗ trợ và trao giải thưởng hàng năm cho các cháu đạt được kết quả học tập tốt (kết hợp với các trường tiếng Việt)

* Hỗ trợ các hoạt động của các trường tiếng Việt

* Hỗ trợ các hoạt động của chùa

4/ Mở rộng quan hệ với các tổ chức:

* Liên hệ chặt chẽ với ĐSQ

* Quan hệ với các tổ chức tai Anh, các tổ chức VN tại Anh cũng như các tổ chức tại VN

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *