Wednesday, September 19, 2018

Đông Cảm

 

Đông về vạt nắng cứ phân vân
Tuyết phủ sườn non sắc trắng ngần
Ríu rít hương băng tràn khắp ngõ
Rì rào lớp lớp ngập đầy sân
Bàng hoàng trước cảnh thiên nhiên lạ
Rạo rực tâm hồn bỗng mến thân
Vũ trụ muôn mầu đâu thực ảo ?
Thơ ơi….vỗ cánh…nhẹ nhàng chân…

Vũ kim Thanh

Check Also

Chùm thơ Haiku ứng tác của Vũ kim Thanh và Phạm Thúy Vinh (Phần 5)

(PHẦN 5) Tôi đã thử nghiệm ứng tác cùng nhà thơ Phạm Thúy Vinh thì …