Saturday, August 15, 2020

Đón Tết Canh Tý 2020 tại ĐSQ Việt Nam ở London.