Wednesday, February 26, 2020

Đón Tết Canh Tý 2020 ở Chùa Dartford, Anh quốc.