Đổi tiền tại Anh Quốc .

Ngân hàng Anh quốc ( Bank of England ) £1

đã phát hành đồng tiềm mới ( coin ) mệnh giá £1
Đồng tiền mới có 12 cạnh ngắn , có gạch kẻ theo bề dày đồng tiền của một cạnh , không gạch kẻ ở cạnh tiếp theo . Bề dầy tiền cũ và mới tương tự , đường kính của tiền mới và cũ tương đương . Hợp kim đúc tiền mới có pha sắt ( nam châm hút dính được đồng tiền mới ) , tiền cũ không có khả năng đó .
Tiền mới ánh kim mầu vàng dầy 3ly bao tòan bộ hàng chữ ( cả 2 mặt ) , còn hình nổi của Nữ Hoàng và hoa văn ở mặt sau đều là ánh kim màu bạc .
Hạn sử dụng của đồng tiền cũ được lưu hành đến tháng 10 / 2017 trong dân . Sau thời gian đó , chỉ có ngân hàng mới đổi .
Vậy thông báo để bà con biết , tiêu dùng cho đúng thời hạn quy định .
Tin do Chuân và Chung hỏi tại ngân hàng

Authored by: Chuan Chung