Cuộc thi 60 năm ngày thành lập Nước CHXHCN Việt Nam- Mời quý vị tham gia!


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Cuộc thi 60 năm ngày thành lập Nước CHXHCN Việt Nam- Mời quý vị tham gia!

 

 

Tìm hiểu 60 năm nước CHXHCN Việt Nam

Câu hỏi và thể lệ cuộc thi tìm hiểu “60 năm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Dành cho người Việt Nam sinh sống, định cư ở nước ngoài)

Cuộc thi với đề tài nêu trên đã được phát động.

 VTV4 cũng thường xuyên đưa tin về cuộc thi này. Ngoài ra, các anh chị, nếu tham dự cuộc thi,  có thể tìm thêm thông tin tại  trang Web duới đây:
 
 
 

 

I. Câu hỏi thi

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói với cán bộ, chiến sĩ một đơn vị quân đội: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ đã nói câu đó ở đâu, vào thời gian nào?

2. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã nhiều lần đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành chủ quyền, bảo vệ độc lập cho đất nước. Hãy kể tên những cuộc khởi nghĩa và những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tiêu biểu trong lịch sử từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 40) đến chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu – 1789 (Nguyễn Huệ đại phá 20 vạn quân Thanh)?

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở đâu? Vào thời gian nào? ý nghĩa trọng đại của bản  Tuyên ngôn độc lập?

4. Từ năm 1945 đến nay, nhân dân ta đã tham gia bầu cử bao nhiêu khoá Quốc hội?

Trong 60 năm qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung và thông qua bao nhiêu bản Hiến pháp? Bản Hiến pháp được thông qua năm nào có câu “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”?

5. Quốc kỳ và Quốc ca của nước ta ra đời trong hoàn cảnh nào? Do ai sáng tác? Ý nghĩa lịch sử của nó?

6. Hãy nêu suy nghĩ của bạn về đất nước, con người Việt Nam trong truyền thống cũng như hiện tại?

7. Bạn có thể cho biết ý kiến của mình về chính sách đại đoàn kết, hoà giải hoà hợp dân tộc của Nhà nước nói chung, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng? Theo bạn, cần làm gì để phát huy tiềm năng trí tuệ, vật chất của người Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước? 

II. Thể lệ tham gia cuộc thi

– Người dự thi trả lời các câu hỏi và gửi bài thi (viết tay hoặc đánh máy) bằng một trong các hình thức: thư bưu điện, thư điện tử, Fax.

– Bài dự thi cần ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác (đối với cán bộ, học sinh đang ở nước ngoài), nơi thường trú, số điện thoại, tên nước nơi cư trú (đối với kiều bào).

– Bài dự thi có thể viết bằng các thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp

– Địa chỉ gửi bài thi:

1. Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài số 32 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

E-mail: [email protected]

Điện thoại: ĐT 844-8240401- 844.8240404 

Fax: 844. 8259211

2. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

– Thời hạn chót nộp bài thi: trước ngày 30/7/2005.                                                                           

Tài liệu phục vụ cuộc thi bạn có thể tham khảo từ website của Quê Hương là::

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần

Cuộc xâm lược của nhà Triệu

Thời kỳ chống các tập đoàn phong kiến Bắc thuộc

Sự ra đời của Nhà nước Âu Lạc

Nhà nước Âu Lạc (tiếp theo)

Sự ra đời của nhà nước Văn Lang

Thời kỳ dựng nước

Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

Việt Nam thời kỳ nguyên thuỷ

Khái quát về điều kiện tự nhiên nước Việt Nam

Check Also

Hình ảnh đêm Halloween tại London của Ct Galaxy Thiên Hà năm 2018.

Hình ảnh đêm Halloween tại London của CT Galaxy Thiên Hà năm 2018. Một chương …