Saturday, February 23, 2019

Cộng động người Việt Nam, Tây tạng, Philippines, Hong Kong biểu tình chống Trung quốc


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

Thân mời các bạn xem clip của cộng động người Việt Nam , Tây tạng , Philippines ,Hong Kong ,biểu tình chống Trung quốc ,trước phủ thủ tướng Anh tại London. Anh quốc.(17-6-2014)

Check Also

Người Việt bốn phương: Vũ Kim Thanh – Tình yêu nồng nàn với nghệ thuật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *