Friday, February 28, 2020

Có giỏi cũng không thắng được.

Dịch giả Ngọc Châu.

Sắp đến ngày Noel, Ngọc Hoàng hứng chí muốn cùng Diêm Vương tổ chức một trân đấu bóng đá được gọi là THIÊN-ĐỊA CUP, bên nào thắng sẽ được giao cho quyền phúc thẩm vụ kiện tụng giữa những người có công bị đưa nhầm xuống Địa Ngục và nhửng kẻ mang tội đầy mình lại được lên Thiên Đàng, kéo dài đã hàng trăm năm nay,
Nam Tào – đại diện Thiên Đình cùng với Sa Tăng – đại diện bên Địa Ngục đang đàm phán về thể thức và địa điểm thi đấu, bỗng nhiên trợ lí tin cẩn nhất của Diêm Vương có trách nhiệm theo dõi cuộc đàm phán thập thò bên ngoài cửa sổ nháy nhó gọi Sa Tăng ra ngoài thì thầm:
– Diêm Vương bảo ngươi tìm cách đánh tháo nhanh đi thôi. Không thể nào thắng được Đội bóng Thiên Đình đâu…
– Sao lão ấy bỗng tự dưng sợ thót chim lại thế? – Sa Tăng ngạc nhiên.
– Bởi vì khi điểm danh cầu thủ đội tuyển lão thấy toàn là những thằng đá dở như phân hữu cơ chưa ủ, phần lớn lại là bọn “thù cẩu” chuyên giở mánh cắn với đá trộm cầu thủ đội bạn.
Sa Tăng cười khẩy:
– Lão già chắc đang lú lẫn vì đám Ca ve mới xuống đấy thôi. Ngưoi về bẩm với lão là cứ yên chí lớn: Tất cả bọn Trọng tài khi củ ngoẻo đều xuống dưới trướng của Sa Tăng này, có tên nào lên được Thiên Đình đâu mà lo!!!

ĐĂNG TIẾP NGỤ NGÔN E-DỐP

THE WOLF, THE WOLF, THE FOX AND THE APE

A Wolf accused a Fox of theft, but the Fox entirely denied the charge. An Ape undertook to adjudge the matter between them.
When each had fully stated his case the Ape announced this sentence: “I do not think you, Wolf, ever lost what you claim; and I do believe you, Fox, to have stolen what you so stoutly
deny.”
The dishonest, if they act honestly, get no credit.

SÓI, CÁO VÀ ĐƯỜI ƯƠI

Một vụ trộm Sói kia chỉ mặt
Nói rằng Cáo đích thật ra tay
Cáo to mồm phản đối ngay
Đười Ươi thẩm phán định ngày xét cung

Khi hai bên đã cùng khai báo
Đười Ươi ra tuyên cáo tức thì:
“Sói kia nói mất vật gì
Không tin ngươi mỗi một khi khai trình.

Cũng chẳng thể đinh ninh tin Cáo
Lời phủ nhận bố láo chi thiên
Đúng là kẻ mất niềm tin
Dẫu nói đúng cũng ai thèm nghe đâu

THE TRAVELER AND HIS DOG

A Traveler about to set out on a journey saw his Dog stand at the door stretching himself. He asked him sharply: “Why do you stand there gaping? Everything is ready but you, so come with me instantly.” The Dog, wagging his tail, replied: “O, master! I am quite ready; it is you for whom I am waiting.”
The loiterer often blames delay on his more active friend.

NGỪƠI ĐI DU LỊCH VÀ CON CHÓ

Người du lịch kĩ càng sửa soạn
Cho cuộc đi du ngoạn phương xa
Thấy con Chó lài vừa ra
Ưỡn lưng ưỡn cổ rất là nhởn nhơ

Ông chủ mắng «Còn chờ gì nữa
Xong cả rồi sắp sửa rời nhà
sẵn sàng cho cuộc đi xa… »
Lài vẫy tai, hệt như là muốn thưa:

“Ôi, ông chủ tôi thừa chuẩn bị
Chính là ông quá kĩ, lề mề…”
Người dềnh dàng rất nhiều khi
Mắng kẻ nhanh nhẩu làm gì cũng lâu!

Ngọc Châu dich, trích trong cuốn 200 TRUYỆN NGỤ NGÔN E-DỐP DỊCH SANG THƠ SONG THẤT LỤC BÁT.

Của tao không thua sữa Hà lan chúng mày đâu nha