Chuyện vui

Chuyện vui

Các bạn thử nghĩ xem mình nên làm người nào

Và đây là kinh nghiệm của người Tàu

1- Chỉ hút thuốc, không uống rượu ( Lâm Bưu) thọ 63 tuổi.

2- Chỉ uống rượu, không hút thuốc ( Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi.

3- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc ( Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi.

4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vùa đánh bài ( Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi.

5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Luong) thọ 103 tuổi.

6- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt, việc tốt ( Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

Sưu tầm

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *