Chính sách đối với Việt kiều (cũ)

Chính sách đối với Việt kiều (cũ)

Chính sách đối với Việt kiều (cũ): Đơn giản hóa thủ tục về Việt Nam

 

 

CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI  VỚI VIỆT KIỀU : ĐƠN GIẢN HOÁ  THỦ TỤC VỀ VIỆT NAM :

 

Trên  báo Nhân  Dân ngày  15-11-1991, Ông  Nguyễn Ngọc Giao, Phó Trưởng Ban Việt Kiều Trung Ương cho  biết là Ban Việt kiều và các cơ quan hữu quan đã thỏa thuận một số điểm như sau:

 

 1- Tất cả Việt  kiều còn giữ quốc tịch và hộ  chiếu Việt Nam xin nhập cảnh về nước, do Đại sứ  CHXHCN Việt Nam tại nước sở tại xem xét giải quyết cấp thị thực  (visa), không chờ quyết định ở trong nước như hiện nay. Thị thực được  cấp một hay nhiều lần, được gia hạn nhiều lần theo yêu cầu của  đương sự. Là công dân Việt Nam họ được tự do đi lại trong nước như mọi công dân khác. Xin hồi hương được xét trong vòng một tháng.  Cha mẹ, vợ  chồng, con cái họ là người  nước ngoài được xét nhập cảnh cùng lúc với đương sự khi về nước.

 2- Những Việt kiều đã đóng góp tích cực cho phong trào Việt kiều yêu nước và  cho đất nước, những trí thức  về làm việc, muốn nhập cảnh Việt  Nam được xét  giải quyết đơn  trong ba ngày  kể từ khi trong nước  nhận được đơn (hiện  nay là 15 ngày).  Các thủ tục về tạm trú, đi  lại trong nước, hồi hương, nhập  cảnh của cha mẹ, vợ hoặc chồng,  con cái họ là  người nước ngoài, được  hưởng như đối với Việt kiều mang quốc tịch Việt Nam nói ở điểm 1.

 3- Đối với Việt kiều khác đã  mang hộ chiếu nước ngoài : đơn xin nhập cảnh được xét giải quyết trong bảy ngày kể từ khi trong nước nhận được đơn  (hiện nay là 15 ngày). Thị  thực nhập cảnh cấp một lần với thời hạn ba tháng; có thể được xét cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần với  thời hạn tối đa chín tháng  theo yêu cầu đương sự. Được tạm  trú khi về nước  tại gia đình, bạn  bè, quán trọ, khách sạn… và  họ có thể  nhờ các nơi  trên đăng ký  tạm trú tại  địa phương quận,  huyện. Đơn xin hồi  hương được xét trong  ba tháng. Cha mẹ,  vợ hoặc chồng, con  cái họ là người  nước ngoài được xét nhập cảnh cùng lúc với đương sự.  4- Đối  với công dân  Việt Nam đã  xuất cảnh trái  phép vì lý do kinh tế,  đã định cư  tại nước ngoài:  Sau ba năm  kể từ ngày đến nước ngoài được phép cho về thăm nếu trước khi xuất cảnh không vi phạm luật  hình sự và  không có hành  vi chống lại  đất nước hiện hành.

 5- Đối với con em Việt kiều xin về nước học tập tự túc : Đơn xin nhập cảnh  được xét giải quyết  trong ba ngày nếu  có trường nhận cho học. Được lưu trú theo thời gian cần cho việc học tập. 

 6- Ngoài ra  về việc tạo điều kiện thuận  lợi cho người Việt Nam định cư ở nước  ngoài đầu tư về nước theo đúng  qui định của điều 39 Luật đầu tư và về một  số chính sách khác, Ban Việt kiều trung ương  đang cơ  quan hữu  quan nghiên  cứu trình  lên Hội  đồng Bộ trưởng quyết định và sẽ công bố sau.

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.