Cậu Bé 14 Tuổi Bỗng Trở Thành Người Đá! 8 Mảnh Đời Bất Hạnh – Chuyện Lạ Kỳ Thú