Thơ ca

Hồn thơ Việt Nam

    HỒN THƠ VIỆT NAM Trời Luân Ðôn tuyết sương giăng bàng bạc Tràn ngập nhà…sóng thơ nhạc quê hương Tôi tự hào giới…
Pages