Thơ ca

LỜI CẦU NGUYỆN

LỜI CẦU NGUYỆN Giáng sinh ơi…sao lại về quá vội Tuyết sương giăng như mắc tội trần ai Người ơi người…vạn vật …có nguôi ngoai…

TIỄN NGƯỜI VỀ CỘI

  TIỄN NGƯỜI VỀ CỘI   (Kính viếng hương hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp )   Người về tiên Tổ cội nguồn Yêu thương…

Tranh Thơ

TRANH THƠ                                              …
Pages