Thursday, October 18, 2018

Nghệ thuật

Thương quá miền Trung ơi

  Miền Trung ,nắng cháy thịt da… Gió Lào,cát nóng lại pha đất phèn. Chiến tranh bom giội triền miên. Giờ thiên tai lại trút lên đất này… Thương miền Trung chịu đắng cay. Mồ hôi đổ xuống lấp đầy hố bom… Sức người dầu dãi sớm hôm. Cải tạo đá sỏi cây đơm trái lành… Tàn dư , vết …

Read More »