Saturday, February 23, 2019

Hội họa

Vẽ phong cảnh vịnh Hạ Long tại london

VẼ Anh vung bút vẽ trời xanh mây trắng Trôi lênh đênh đùa nắng gió yêu đời Hồn thi sĩ chói ngời duyên nồng tới Sông mỉm cười hòa sóng nước trùng khơi. Vũ kim Thanh BIỂN ƠI! Trơì xanh mây trắng nắng chơi vơi Sông nhỏ thiên thu vẫn giữ lời Chảy hết lòng mình cho Biển cả Biển …

Read More »