Giới thiệu về Hội

Họp tổng kết Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại vương quốc Anh (9-12-2018)

Chiều 9-12-2018 Ban chấp hành Hội người Việt Nam tai vương quốc Anh có cuộc họp tổng kết những công việc trong năm tại Đai sứ quán Việt Nam ở số 12 Victoria Road, London W8 5DR . Cuộc họp tương đối đầy đủ các thành viên trong Ban chấp hành, nghe báo cáo tổng kết  một số công việc …

Read More »

Giới thiệu về Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh

Tên của hội: Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh Tên tiếng Anh: Vietnamese Association in the UK Viết tắt: VAUK Trang web: www.vauk.org Facebook Group: Hội Người Việt Nam tại vương quốc Anh Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, phi chính trị, độc lập và tự quản, …

Read More »

Thông tin Liên hệ

Ban thư ký Hội Ms Anh Đào Carrick Tel: 07490130207 Email: anhcarrick@googlemail.com Ms Bùi Thị Ngọc Thúy Tel: 07763365245 Email: ngocthuy412@gmail.com Ban quản trị website của Hội Ông Chuân Và Chung Tel: 07553 605407 Email:cvc@neonclaws.com Ông Vũ Kim Thanh Tel: 0208 308 0762 Email: vktlondon@yahoo.co.uk Ông Trần Xuân Thái Tel: 0208 308 0762 Email: tranxuanthai.vietnam@gmail.com  Google Map      

Read More »