Giới thiệu về Hội

Giới thiệu về Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh

Tên của hội: Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh Tên tiếng Anh: Vietnamese Association in the UK Viết tắt: VAUK Trang web: www.vauk.org Facebook Group: Hội Người Việt Nam tại vương quốc Anh Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh là một tổ chức từ thiện, phi lợi nhuận, phi chính trị, độc lập và tự quản, …

Read More »

Thông tin Liên hệ

Ban thư ký Hội Ms Anh Đào Carrick Tel: 07490130207 Email: [email protected] Ms Bùi Thị Ngọc Thúy Tel: 07763365245 Email: [email protected] Ban quản trị website của Hội Ông Chuân Và Chung Tel: 07553 605407 Email:[email protected] Ông Vũ Kim Thanh Tel: 0208 308 0762 Email: vktlond[email protected] Ông Trần Xuân Thái Tel: 0208 308 0762 Email: [email protected]  Google Map      

Read More »