Wednesday, April 24, 2019

Tin Việt Nam

Việt Nam, Mỹ xác lập quan hệ đối tác toàn diện

Thứ sáu, 26/7/2013 15:44 GMT+7 VNExpress   Việt Nam, Mỹ xác lập quan hệ đối tác toàn diện Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm qua hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo sau đó ra tuyên bố chung có nội dung về việc quyết định xác lập quan hệ đối tác …

Read More »

Vị trí doanh nhân và các quy định về …

  VỊ TRÍ DOANH NHÂN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ KINH TẾ TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP Thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang tích cực chuẩn bị …

Read More »

Chính quyền địa phương trong dự thảo …

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP   1. Quan điểm của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phƣơng Báo cáo kiểm điểm nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 2/2004) đánh giá: “Một số vấn đề về …

Read More »

Quyền con người , quyền công dân trong…

QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP   Sau khi nghiên cứu Chương 2 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chúng tôi thấy rằng, nội dung của chương này đã thể hiện được quan điểm, tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta về tôn trọng, bảo đảm quyền con người, …

Read More »

Vấn đề hiến ddinhjswj lãnh đạo của Đảng CS

    VẤN ĐỀ HIẾN ĐỊNH SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   1. Tất yếu khách quan của sự lãnh đạo của đảng chính trị đối với Nhà nước Sự lãnh đạo của đảng chính trị đối với Nhà nước là quy luật chung trong lịch sử phát triển của xã hội hiện đại, trong tất …

Read More »

Để HPthwcj sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ..

  ĐỂ HIẾN PHÁP THỰC SỰ LÀ SẢN PHẨM KẾT TINH TRÍ TUỆ VÀ TÂM HUYẾT CỦA TOÀN DÂN TỘC   Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nghị quyết đã nhấn mạnh …

Read More »

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân …

  ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN LÀ PHÙ HỢP YÊU CẦU PHÁT TRIỂN   Bàn về chế định sở hữu đất đai trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã có rất nhiều ý kiến bình luận. Tuy nhiên, vấn đề sở hữu toàn dân về đất đai được khẳng định là tiền đề quyết định …

Read More »

Bàn về một số chế định

  BÀN VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP   1. Về các hình thức thực hiện quyền lực nhân dân Hình thức thực hiện quyền lực nhân dân thể hiện trong Điều 6 Hiến pháp năm 1992 chưa thật đầy đủ. Nhân dân thực hiện quyền lực của mình không những thông qua Quốc …

Read More »

Thông báo về đăng ký giữ quốc tịch

                Thông báo về đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam . Theo điều 13 của luật quốc tịch 2008 , người  Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa chính thức từ bỏ quốc tịch Việt Nam hoặc chưa có quyết định tước quốc tịch Việt Nam , nhưng không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị , …

Read More »

Người nước ngoài được cấp giấy tờ nhà đất

Người nước ngoài được cấp giấy tờ nhà đất Từ ngày 4/5, người nước ngoài sử đáp ứng đủ điều kiện đóng đủ nghĩa vụ tài chính sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất. > Đề xuất cho người nước ngoài mua nhà hạng sang UBND thành …

Read More »