Bản Tin Hội

Thông báo chương trình thăm Trường Sa

       THÔNG BÁO Chương trình đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa . Thời gian   :  từ ngày  02 đến ngày 13 /05/ 2013                                                                               …
Bản Tin Hội
tin nhanh

tin nhanh

Tin nhanh : Tối ngày 6 / 4 / 2013  tại V club số 255 Mare Street , Hackney , London  E8 3NS .                                                         Có…

Đăng quảng cáo

                                   Hội Người Việt Nam tại Vương quốc Anh                                     T h ô n g  B á o Hội sẽ quảng cáo miễn phí…

Tin nhanh

Tin nhanh : Quyên góp quỹ trái tim cho em cuối năm 2012 tại V club và nhà hàng Linh Nhung tại London được £3970…

Mạng lưới Vietnam-UK

  MẠNG LƯỚI VIỆT NAM – ANH QUỐC Các Chủ tịch danh dự:                                  Phó Chủ tịch: Đại sứ Vũ Quang Minh                                   Ông Warwich Moris Ông…
Pages