Các loại điều tra thuế thường gặp: VAT

Với những tiệm/ công ty có thu nhâp từ £70k trở lên sẽ bị bộ Thuế đặc biệt chú ý đến.

Bộ Thuế luôn âm thầm theo dõi tiệm mình một thời gian để thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi mở cuộc điều tra.

Họ điều tra họ sẽ cần kiểm tra những gì?

Daily Takings/ Sổ thu nhập hàng ngày
Bank Statement
Tips
Cash Control/ Quản lí thu nhập/ chi phí

Họ sẽ phỏng vấn

Thu tiền khách hàng: Thu bằng cách nào? Ai chịu trách nhiệm thu tiền? Có được liệt kê đầy đủ trong sổ thu nhập không?
Chi phí cho tiệm: Chi phí nào trả bằng tiền mặt? Chi phí nào trả qua ngân hàng?
Quản lí tiền thu/ chi như thế nào?

Để giúp anh/ chị hiểu rõ hơn về vấn đề này, Phong có tổ chức tư vấn trực tiếp miễn phí,

📷VT Birmingham
16-18, Unit 4
Holyhead Road
Birmingham
B21 0LT
📷Thời gian: 11am-5pm Chủ nhật, 06/10/2019

Nếu anh/chị có nhu cầu tìm hiểu hoặc tham gia nhận tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ để lấy lịch hẹn

Facebook: HT Accountant- Văn phòng kế toán/ Số điện thoại: 02025424604 hoặc 0770 460 4159