“Cả dân tộc đang xích lại gần nhau, bên Đại tướng”

“Cả dân tộc đang xích lại gần nhau, bên Đại tướng”
http://dantri.com.vn/xa-hoi/ca-dan-toc-dang-xich-lai-gan-nhau-ben-dai-tuong-788063.htm

Leave a Reply