Thursday, October 18, 2018

Brexit: Nhật Bản sẽ hoan nghênh Anh vào TPP

LTS. Xem bài tiếng Anh ở đây.

Check Also

Anh-Việt: Từ thương mại tới môi trường (Nhân dịp 45 năm quan hệ)

Đại sứ Gareth Ward (phải) trả lời phóng viên Minh Thư tại trụ sở BBC …