Blink Film

Blink Films là nhà sản xuất các sự kiện lịch sử BBC mới – The Search: https://www.blinkfilmsuk.com/thesearch/
Mục đích của họ là tìm kiếm để khám phá những sự kiện lịch sử quan trọng đã định hình nước Anh và các công dân của nó, qua con mắt của những người bình thường đã trải nghiệm chúng trực tiếp, không phải từ quan điểm của các nhà sử học, Họ rất quan tâm đến các giai đoạn di cư khác nhau của các sắc tộc ở Anh. Họ đặc biệt nghiên cứu về việc tái định cư của những người tị nạn Việt Nam ở Anh từ cuối những năm 70-90.
Nếu bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn muốn tham gia cho chương trình này, bạn có thể để lại chi tiết liên lạc và thông tin về giai đoạn định cư của mình, họ sẽ liên lạc với bạn. Mong rằng Blink Films sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại Anh.

Blink Films, the producers of a new BBC history series The Search: https://www.blinkfilmsuk.com/thesearch/

The Search will explore significant historic events that have shaped Britain and its citizens – not from the point of view of historians, but through the eyes of ordinary people who experienced them directly. The Search hopes to take people on a detective journey to find someone important from their past and we are interested in including different periods of migration to Britain. They are particularly researching the resettlement of Vietnamese refugees in Britain from the late 70s-90s. They would really appreciate your help. Thank you

Best regards
Quynh Nguyen

Head Teacher

Vietnamese Supplementary School- VietSchool
Woodpecker Youth Club
20 Woodpecker Road, New Cross SE14 6EU
Email: londonvietschool@gmail.com; Mob: 07543241425
Facebook: VietSchool London   https://youtu.be/ez1Zfs4lBXQ