BCH mới hội NVNTA Kỳ 2006-08

BCH mới hội NVNTA Kỳ 2006-08

BCH mới hội NVNTA Kỳ 2006-08

 

 

 

Kết quả Đại Hội

Hôi người Việt nam tại Anh

2/7/2006 và phân định trách nhiệm Ban chấp hành mới

 

 

Đai hội chính thức khai mạc lúc 15h15’, kết thúc lúc 17h 30 ngày Chủ nhật 2/7/2006.

 

Đại hội đã bầu ra 9 ủy viên Ban chấp hành. Theo Bản Điều lệ Hội, BCH sẽ họp để phân định những trách nhiệm của các thành viên.

 

Sau khi ra mắt bà con,  ban chấp hành mới đã hội ý và quyết định họp vào chiều thứ hai 3/7/06 để bầu ban thường vụ. Cuộc họp đưa đến các chức vụ như sau:

 

Chủ tịch: Anh Lương Sơn Thành

Phó chủ tịch 1: Anh Nguyễn Công Chính

Phó chủ tịch 2: Anh Hòang Văn Lộc

Tổng thư ký: chị Võ Tuyết Mai

Phụ trách văn hóa tuyên truyền: anh Chuân Và Chung

Thủ quỹ: chị Nguyễn Hồng Nga

Các ủy viên: Lê Chí Dũng,  ơng Mạnh Hùng,  Nguyễn Trung Tình.

 

 

Ban Chấp hành đã đề nghị Ban cố vấn gồm có:

Bác Diệp Đạt Thành

Anh Lưu Phùng Nguyễn

Bác Nguyễn Duy Ích

 

Hàng lọat các công tác khác như công tác phụ trách các khu vực, thăm hỏi hiếu kỷ, dạy ngôn ngữ, tổ chức du lịch, văn nghệ… sẽ được đưa vào nội dung cuộc họp sau.

 

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.