Monday, December 17, 2018

BCH mới hội NVNTA Kỳ 2006-08


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

BCH mới hội NVNTA Kỳ 2006-08

 

 

 

Kết quả Đại Hội

Hôi người Việt nam tại Anh

2/7/2006 và phân định trách nhiệm Ban chấp hành mới

 

 

Đai hội chính thức khai mạc lúc 15h15’, kết thúc lúc 17h 30 ngày Chủ nhật 2/7/2006.

 

Đại hội đã bầu ra 9 ủy viên Ban chấp hành. Theo Bản Điều lệ Hội, BCH sẽ họp để phân định những trách nhiệm của các thành viên.

 

Sau khi ra mắt bà con,  ban chấp hành mới đã hội ý và quyết định họp vào chiều thứ hai 3/7/06 để bầu ban thường vụ. Cuộc họp đưa đến các chức vụ như sau:

 

Chủ tịch: Anh Lương Sơn Thành

Phó chủ tịch 1: Anh Nguyễn Công Chính

Phó chủ tịch 2: Anh Hòang Văn Lộc

Tổng thư ký: chị Võ Tuyết Mai

Phụ trách văn hóa tuyên truyền: anh Chuân Và Chung

Thủ quỹ: chị Nguyễn Hồng Nga

Các ủy viên: Lê Chí Dũng,  ơng Mạnh Hùng,  Nguyễn Trung Tình.

 

 

Ban Chấp hành đã đề nghị Ban cố vấn gồm có:

Bác Diệp Đạt Thành

Anh Lưu Phùng Nguyễn

Bác Nguyễn Duy Ích

 

Hàng lọat các công tác khác như công tác phụ trách các khu vực, thăm hỏi hiếu kỷ, dạy ngôn ngữ, tổ chức du lịch, văn nghệ… sẽ được đưa vào nội dung cuộc họp sau.

 

Check Also

Hình ảnh đêm Halloween tại London của Ct Galaxy Thiên Hà năm 2018.

Hình ảnh đêm Halloween tại London của CT Galaxy Thiên Hà năm 2018. Một chương …