Saturday, January 18, 2020

BCH Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh họp mặt mừng năm mới 2020.