Báo tin buồn

Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh xin báo tin buồn tới bà con cộng đồng  Việt Nam tại Anh biết :

1)        Ông Hoàng thành Quý sống tại London, đã từng tham gia BCH hội. Nay tuổi đã cao và thêm bệnh thận ( tin của Vương Hoa, cạnh nhà ông Quý ) đã quy tiên ngày 15/3/2020.

 2)         Anh Lê đức Quý  là thành viên tích cực trong hoạt động cộng đồng tại Birmingham và cộng đồng người Việt tại Anh, đã bị đột quỵ và đã ra đi ngày 30 – 4 – 2020 ( hưởng thọ 54 tuổi )            Xin gửi tới gia đình ông Hoàng thành Quý và anh Lê đức Quý lời chia buồn sâu sắc nhất của hội  và cộng đồng người Việt tại Anh.           Cầu mong cho các anh chóng được siêu thoát tới miền cực lạc.

 Phó chủ tịch hội : Chuân Và Chung kính báo.