Monday, November 19, 2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI ANH HỘI THẢO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 8 VÀO NĂM TỚI


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /var/www/html/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/meta-post.php on line 3

BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI ANH  HỘI THẢO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 8 VÀO NĂM TỚI.

Hôm nay 10-12-2017 mặc dù thời tiết có mưa tuyết  ,giá lạnh bất thường . Nhưng cuộc họp  mở rộng của ban chấp hành Hội người Viêt Nam tại vương quốc Anh vẫn được thực hiện đúng ngày giờ đã ấn định ,để hội thảo một số vấn đề về tổ chức đại hội 8 vào quí hai năm tới .Với sự nhiệt tình tham gia của các ủy viên cũ và mới , cuộc họp diễn ra trong bầu không khí thân mật và đạt được kết quả tốt đẹp .

Vũ kim Thanh .

Check Also

Hình ảnh triển lãm “Sắc mầu Việt Nam” tại London, vương quốc Anh.

Hình ảnh triển lãm “Sắc mầu Việt Nam” tại London, vương quốc Anh. Thứ sáu …