Articles Written By: Vu Kim Thanh

This author has written 164 articles

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG ƠI!

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG ƠI! Miền Trung ,nắng cháy thịt da... Gió Lào,cát nóng lại pha đất phèn. Chiến tranh bom giội triền miên. Giờ…
Pages