Tuesday, December 18, 2018

Vu Kim Thanh

Tấn công khủng bố Parsons Green: Tuyên bố của cảnh sát

Tấn công khủng bố Parsons Green: Tuyên bố của cảnh sát Một vụ nổ lớn tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở Tây London đã được tuyên bố là một vụ khủng bố. September 15, 2017 Một vụ nổ lớn tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở Tây London đã được tuyên bố là một vụ khủng bố. …

Read More »

Thương quá miền Trung ơi

  Miền Trung ,nắng cháy thịt da… Gió Lào,cát nóng lại pha đất phèn. Chiến tranh bom giội triền miên. Giờ thiên tai lại trút lên đất này… Thương miền Trung chịu đắng cay. Mồ hôi đổ xuống lấp đầy hố bom… Sức người dầu dãi sớm hôm. Cải tạo đá sỏi cây đơm trái lành… Tàn dư , vết …

Read More »