Saturday, August 15, 2020

Vu Kim Thanh

Tin Buồn

  Cố Tổng bí thư Lê khả Phiêu đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 sáng thứ sáu ngày 07 tháng 08 năm 2020 tại Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi. Ông sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931 tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn , Thanh Hóa. Ông trưởng thành từ quân đội, được phong quân hàm thượng …

Read More »