ẢNH CHỤP SẮC HƯƠNG THU

ẢNH CHỤP SẮC HƯƠNG THU

ẢNH CHỤP SẮC HƯƠNG THU

 

Mùa Thu có rất nhiều ý tưởng cho các văn nhân thả hồn thơ vào cùng vạn vật. Các họa sĩ cũng ngẩn ngơ trước những sắc mầu mà tạo hóa đã ban cho mùa Thu. Những cánh rừng chuyển mình chen nhau thay áo mới. Những cánh lá vội vàng gửi gắm thông điệp trước khi xa cành về cội .Những áng mây vật vờ sương khói đãng chí rong chơi…

Tất cả những hiện trạng của tâm hồn Thu , đã được các Camera cần mẫn ghi chép lại với nhiều góc độ trên khắp địa cầu này. Tôi cũng tranh thủ ghi được một vài hình ảnh của mùa Thu nơi đây ,xin chia sẻ cùng các bạn.

Thân ái Vũ kimThanh

Photo by Vu kim Thanh

Photo by Vu kim Thanh

Photo by Vu kim Thanh

Photo by Vu kim Thanh

 

 

Photo by Vu kim Thanh

Authored by: Hoi Nguoi Viet

Hội người Việt Nam tại Vương Quốc Anh là một tổ chức duy nhất, đại diện cho người Việt Nam đang sống, làm việc tại Anh. Bao gồm các sắc tộc người Việt Nam, không phân biệt thành phần, đẳng cấp, tôn giáo, nghề nghiệp. VAUK là một tổ chức từ thiện, không vụ lợi, phi chính trị, độc lập và tự quản. Tăng cường tình tương thân, tương ái, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam đang sống tại Anh, tương trợ, động viên và giúp đỡ nhau sớm hội nhập với cuộc sống mới và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Tăng cường thông tin liên lạc nhằm giúp nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, thông hiểu tình hình thực tế của đất nước, động viên để mọi người góp phần hữu hiệu vào xây dựng đất nước. Thắt chặt tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Anh, góp phần làm cho quan hệ văn hóa, kinh tế của hai nước cùng phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *