Âm hồn. Những bức ảnh chụp từ khói của Vũ Kim Thanh .

Leave a Reply