Ngày: Tháng Tư 4, 2018

Đại hội 8

Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức đại hội lần thứ 8 vào ngày 08 - 04 - 2018 khai mạc lúc…