Ngày: Tháng Một 1, 2018

Sự kiện không thể nào quên.

Sự kiện không thể nào quên . Vào những ngày giữa năm 2017 , khi mọi hoạt động của hội người Việt Nam tại Vương…