Trân trọng kính mời tham dự Xuân quê hương

 

THÔNG BÁO BỔ XUNG

Để tạo điều kiện cho  hội viên của hội nhận được giấy mời tham dự tết cổ truyền được đầy đủ và dễ dàng .Mọi hội viên muốn tham dự chỉ cần đăng ký : Họ tên của mình là hội viên của hội . Số người đi cùng đến dự và Post code của nơi ở , để BTC đưa giấy mời tận tay cho gia đình ngay tại cửa địa điểm tổ chức khỏi mất thời gian cho hội viên .

Nhưng phải đăng ký danh sách cho ông Chung với số điện thoại : 07553605407 ; đt bàn 0208 465 7215 ,hoặc Email : cvc@neonclaws.com ( BTC chỉ đưa giấy mời cho những hội viên đã đăng ký )

Chúng tôi sẽ có mặt ở trước SQ từ lúc 11.00 am đến 11.45 am .

Hạn đăng ký tham dự từ nay hôm nay 16/1đến 26/1/2019 ( từ 12pm đến 18pm hàng ngày )

Mong được tiếp nhận đăng ký của hội viên vào thời gian trên .

BCH hội – Chuân Và Chung .

 

Check Also

Thủ tướng Anh Theresa May từ chức

Bà May tuyên bố từ chức trước Văn phòng Thủ tướng, số 10 phố Downing. …